Blog Detayı

NET-Framework-4.7.1

Net Framework 4.7.1

Herkese Merhaba;

Windows (Plesk) Sunucumuza Net Framework 4.7.1 yüklemiş bulunmaktayız. Tüm sitelerinizde rahatlıkla Net Framework 4.7.1 sıkıntısız şekilde kullanabilirsiniz.

 

.NET Framework 4.7.1 Tanıtımı 

.NET Framework 4.7.1 birçok yeni düzeltmeler maltcasino ve birçok yeni özellik çok kararlı bir ürün kalan sırasında ekleyerek .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2 ve 4.7 oluşturur.

.NET Framework 4.7.1 yükleyip

.NET Framework 4.7.1 aşağıdaki konumlardan yükleyebilirsiniz:

 • .NET framework 4.7.1 Web yükleyicisi
 • NET Framework 4.7.1 çevrimdışı yükleyici

.NET Framework 4.7.1 Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 ve Windows Server 2008 R2 SP1 ile başlayarak karşılık gelen sunucu platformları yüklenebilir. .NET Framework 4.7.1 web yükleyicisi veya çevrimdışı yükleyici kullanarak yükleyebilirsiniz. Çoğu kullanıcı için önerilen yol, web yükleyicisi kullanmaktır.

.NET Framework 4.7.1 Visual Studio 2012’de veya yükleyerek daha sonra hedef 4.7.1 .NET Framework Geliştirici paketi.

.NET Framework 4.7.1 yenilikler

.NET Framework 4.7.1 aşağıdaki alanlarda yeni özellikler içerir:

 • Çekirdek
 • Ortak dil çalışma zamanı (CLR)
 • Ağ oluşturma
 • ASP.NET

Ayrıca, .NET Framework 4.7.1 ana odakta yardımcı teknoloji kullanıcılar için uygun bir deneyim sağlamak üzere bir uygulamanın sağlayan iyileştirilmiş Erişilebilirlik ‘ dir. .NET Framework’teki 4.7.1 erişilebilirlik geliştirmeleri hakkında daha fazla bilgi için bkz: erişilebilirlik .NET Framework’teki yenilikler.

 

Çekirdek

.NET standart 2.0 desteği

.NET standart bir dizi standart bu sürümünü destekleyen her .NET uygulama kullanılabilir olmalıdır API tanımlar. .NET Framework 4.7.1 tam olarak .NET standart 2.0 destekler ve ekler yaklaşık 200 API’leri .NET standart 2.0 içinde tanımlanır ve .NET Framework 4.6.1, 4.6.2 ve 4.7’eksik. (Yalnızca ek .NET standart destek dosyalarını da hedef sistemde dağıtıldıysa .NET Framework’ün bu sürümleri .NET standart 2.0 desteklediğini unutmayın.) Daha fazla bilgi için bkz: “BCL – .NET standart 2.0 desteği” 4.7.1 .NET Framework çalışma zamanının ve derleyici özellikleri blog postası.

Yapılandırma oluşturucular için destek

Yapılandırma oluşturucular ekleme ve uygulamalar için yapılandırma ayarlarını çalışma zamanında dinamik olarak oluşturmak geliştiriciler izin verin. Özel yapılandırma Oluşturucular, yapılandırma bölümünde var olan verileri değiştirebilir veya tamamen sıfırdan yapılandırma bölümü oluşturmak için kullanılabilir. Yapılandırma oluşturucular olmadan .config dosyaları statik ve ayarlarını bir uygulama başlatılmadan önce biraz zaman tanımlanır.

Özel yapılandırma Oluşturucu oluşturmak için sizin Oluşturucu Özet türetilen ConfigurationBuilder sınıfı ve geçersiz kılma kendi ConfigurationBuilder.ProcessConfigurationSection ve ConfigurationBuilder.ProcessRawXml. Ayrıca, Oluşturucular .config dosyanızda tanımlayın. Daha fazla bilgi için “Yapılandırma oluşturucular” bölümüne bakın .NET Framework 4.7.1 ASP.NET ve yapılandırma özellikleri blog postası.

Çalışma zamanı özelliği algılama

System.Runtime.CompilerServices.RuntimeFeature Sınıfı bir mekanizma sağlar önceden tanımlanmış bir özellik belirli bir .NET uygulama derleme zamanında ya da çalışma zamanında desteklenip desteklenmediğini belirlemek için.Derleme zamanında bir derleyici belirtilen alan özellik desteklenip desteklenmediğini belirlemek için mevcut olup olmadığını kontrol edebilirsiniz; Öyleyse, bu özellik yararlanan kod yayma. Çalışma zamanında uygulama çağırabilirsiniz RuntimeFeature.IsSupported çalışma zamanında kod yayma önce yöntemi. Daha fazla bilgi için bkz: çalışma zamanı tarafından desteklenen özellikler açıklamak için yardımcı yöntemi ekleyin.

Tuple türlerin seri hale getirilebilir

4.7.1, .NET Framework ile başlayan System.ValueTuple ve onun ilişkili genel türleri olarak işaretlenmiş Serializable, ikili seri hale getirme izin verir. Bu geçirme tanımlama grubu türleri gibi olmalısınız Tuple<T1,T2,T3> ve Tuple<T1,T2,T3,T4>, değer tanımlama grubu türlerine daha kolay. Daha fazla bilgi için “Derleyici–ValueTuple olduğundan seri hale getirilebilir” bölümüne bakın 4.7.1 .NET Framework çalışma zamanının ve derleyici özellikleriblog postası.

Salt okunur başvurular için destek

.NET Framework 4.7.1 ekler System.Runtime.CompilerServices.IsReadOnlyAttribute. Bu öznitelik dil derleyicileri tarafından salt okunur ref dönüş türleri veya parametreleri sahip üyeler işaretlemek için kullanılır. Daha fazla bilgi için bkz: “Derleyici–desteği için ReadOnlyReferences” 4.7.1 .NET Framework çalışma zamanının ve derleyici özellikleri blog postası. Ref dönüş değerleri hakkında daha fazla bilgi için bkz: Ref Yereller (C# Kılavuzu) dönüş değerleri ve ref ve Ref dönüş değerleri (Visual Basic).

 

Ortak dil çalışma zamanı (CLR)

Çöp toplama performans iyileştirmeleri

Çöp toplama (GC) .NET Framework 4.7.1 yapılan değişiklikler özellikle büyük nesne yığın (LOH) ayırmaları için genel performansı iyileştirir. .NET Framework 4.7.1’da, arka plan GC (BGC) SOH yerleştirmez ortaya çıkması LOH ayırmaları sağlayan küçük nesne yığın (SOH) ve LOH ayırmalarının ayrı kilitleri kullanılır. Sonuç olarak, çok sayıda LOH ayırmaları uygulamalar ayırma kilit çakışması ve iyileştirilmiş performans azalmasına görmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için “Çalışma zamanı–GC performans iyileştirmeleri” bölümüne bakın 4.7.1 .NET Framework çalışma zamanının ve derleyici özellikleri blog postası.

Taşınabilir pdb desteği

.NET Framework 4.7.1 sürümünden başlayarak, taşınabilir pdb destekler. Standart PDB dosyaları yalnızca Windows, taşınabilir açıkken PDB dosyaları oluşturulur ve tüm platformlarda okuyun. Çoğu durumda, dosya biçimi belirli bir .NET uygulama üzerinde çalışan bir uygulama için saydamdır. Bir özel bir derlemeyi çalışma zamanında dinamik olarak gösterdiği bir uygulamadır; Bu durumda, taşınabilir PDB yayma olanağı performans iyileştirmesi sunar ve uygulamanın bellek alanını azaltır.

Çalışma zamanında taşınabilir pdb geçerli .NET uygulaması üzerinde “PortablePdb” dizesi geçirerek desteklenen olup olmadığını belirlemek RuntimeFeature.IsSupported(String) derleme yayma önce yöntemi.

 

Ağ Oluşturma

Message.HashAlgorithm SHA-2 desteği

.NET Framework 4.7 ve önceki sürümlerde, Message.HashAlgorithm desteklenen özellik değerleri HashAlgorithm.Md5ve HashAlgorithm.Sha yalnızca. 4.7.1, .NET Framework ile başlayan HashAlgorithm.Sha256, HashAlgorithm.Sha384, ve HashAlgorithm.Sha512 de desteklenir. Bu değer gerçekte kullanılıp kullanılmadığını MSMQ üzerinde beri bağlıdırMessage örneğinin kendisi hiçbir karma yapar ancak yalnızca değerleri için MSMQ geçirir. Daha fazla bilgi için “Message.HashAlgorithm SHA-2 desteği” bölümüne bakın .NET Framework 4.7.1 ASP.NET ve yapılandırma özelliklerini blog postası.

 

ASP.NET

ASP.NET uygulamalarında yürütme adımları

ASP.NET 23 olayları içerdiği önceden tanımlanmış bir ardışık düzende isteklerini işler. ASP.NET her olay işleyicisi yürütme adım olarak yürütür. .NET Framework 4.7 kadar ASP.NET sürümlerinde, yerel ve yönetilen iş parçacıkları arasında geçiş yapma nedeniyle yürütme bağlamı ASP.NET geçirilemez. Bunun yerine, ASP.NET seçmeli olarak yalnızca akar HttpContext. 4.7.1, .NET Framework ile başlayanHttpApplication.OnExecuteRequestStep(Action<HttpContextBase,Action>) yöntemi modülleri ortam verileri geri yüklemek de sağlar. Bu özellik, uygulama yürütme akışı hakkında dikkat izlemeyi, profil oluşturma, tanılama veya işlemler, örneğin, ile ilgilenen kitaplıkları adresindeki yöneliktir. Daha fazla bilgi için bkz: “ASP.NET yürütme adım özelliği” .NET Framework 4.7.1 ASP.NET ve yapılandırma özellikleri blog postası.

ASP.NET ayrıştırma HttpCookie

.NET Framework 4.7.1 yeni bir yöntem içerir HttpCookie.TryParse, oluşturmak için standartlaştırılmış bir yol sağlayan bir HttpCookie nesne bir dizeden ve doğru bir şekilde sona erme tarihi ve yol gibi tanımlama bilgisi değerler atayın.Daha fazla bilgi için bkz: “ASP.NET ayrıştırma HttpCookie” .NET Framework 4.7.1 ASP.NET ve yapılandırma özellikleriblog postası.

ASP.NET formları kimlik doğrulama kimlik bilgileri için SHA-2 karma seçenekleri

.NET Framework 4.7 ve önceki sürümleri, ASP.NET kullanıcı kimlik bilgileriyle karma parolalar MD5 veya SHA1 kullanarak yapılandırma dosyalarını depolamak geliştiricilere izin. ASP.NET .NET Framework 4.7.1 ile başlayarak, SHA256, SHA384 ve SHA512 gibi yeni güvenli SHA-2 karma seçenekleri de destekler. SHA1 varsayılan olarak kalır ve varsayılan olmayan karma algoritma web yapılandırma dosyasında tanımlanabilir. Örneğin:

<system.web>
  <authentication mode="Forms">
    <forms loginUrl="~/login.aspx">
     <credentials passwordFormat="SHA512">
      <user name="jdoe" password="6D003E98EA1C7F04ABF8FCB375388907B7F3EE06F278DB966BE960E7CBBD103DF30CA6D61F7E7FD981B2E4E3A64D43C836A4BEDCA165C33B163E6BCDC538A664" />
     </credentials>
    </forms>
  </authentication>
</system.web>

Windows Hosting Paketlerimizi incelemeyi unutmayın.

Kaynak: Microsoft

İ

Bir cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.