WordPress Hosting

WordPress Hosting müşterilerimizin ticari faaliyette bulunmak amacıyla edindikleri web sitelerinin yüksek performansa dayalı bir yapıda olması amacıyla tavsiye ettiğimiz içerik yönetim sistemidir.  Farklı içerik sistemlerine oranla çok daha rahat kullanılabilmesi ve dünyaca tanınır olması sebebiyle…

WordPress Kalıcı Bağlantı (Permalink) Basit 301 yönlendirme Yöntemleri

WordPress 301 sorununu çözene kadar tam 12 saat uğraştım.  Apache veya Litespeed sistemlerinde çok kolay fakat Nginx olan sistemlerde ise bilmiyorsan çok zor. Permalink 301 yönlendirme Apache sistemlerde 3 Nginx sistemlerde ise 4 aşamadan olmaktadır.…